25.11.12

wax on wax offLuster: Wax. Lynda Benglis, Karen, 1972, wax on wood.