25.11.12

wax on wax off







Luster: Wax. Lynda Benglis, Karen, 1972, wax on wood.